Politica de confidentialitate

Madras SRL, cu sediul in Bratuleni, Iasi, Romania, in calitate de operator de date, respecta caracterul provat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal al fiecarei persoane care acceseaza site-ul web. Acest document are rolul de a va informa cu privire la la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet  Madras Motoparts - O gama larga de produse la care ne vom referi in continuare cu denumirea "site-ul”.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

A. Daca sunteti client al site-ului, Madras SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi:

 • Nume si prenume
 • Numar de telefon
 • Adresa de e-mail
 • Adresa de facturare
 • Adresa de livrare
 • Date referitoare la modul in care utilizati site-ul (de exemplu, comportamentul /preferintele /obisnuintele dumneavoastra in cadrul domains
 • Precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct in contextul crearii contului de utilizator, in contextul plasarii unei comenzi prin intermediul site-ului sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea site-ului.

B. Daca sunteti vizitator al site-ului, Madras SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati:

 • In mod direct in contextul utilizarii site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact / intrebari / reclamatii/ formular test ride, in masura in care ne contactati in acest fel
 • In mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigarii, istoricul cautarilor, sistem de operare folosit, limba si pagini vizualizate, URL-uri complete, secventa de click-uri catre, prin si de la site-ul nostru, informatii sau produse vizualizate / cautate, durata vizitelor pe anumite pagini, informatii privind interactiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.   

Scopurile si durata prelucrarii

A. Daca sunteti client al site-ului, Madras SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra si Madras SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate, crearea unei comenzi noi pentru produsul/produsele pe care le doriti in schimbul returului etc.
 • pentru indeplinirea obligatiilor legale ce revin Madras SRL in contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.
 • pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail) de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de Madras SRL, prin intermediul site-ului.
 • in scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, in principal, in vederea imbunatatiri experientei oferite pe site.

B. Daca sunteti vizitator al site-ului, Madras SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail), de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de Madras SRL, prin intermediul site-ului.
 • pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatati experienta dumneavoastra oferita pe site.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

Pentru a va putea pune la dispozitie modelul de autovehicul solicitat in vederea inchirierii prin completarea formularului pentru programarea test ride, Madras SRL trebuie sa prelucreze urmatoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, date de contact, datele din cartea de identitate, si ale permisului de conducere apartinand soferului/soferilor, modelul de autovehicul – in scopul inchirierii, respectiv in baza obligatiei sale legale de a verifica existenta dreptului si de a furniza aceste informatii catre autoritatile statului in cazul unor evenimente in trafic ( art 6 alin. 1 lit b. respectiv art. 6 alin. 1 lit. c din Regulamentul (UE) NR. 679/206). Daca nu doriti ca datele dvs sa fie prelucrate in acest mod, nu va putem pune la dispozitie autovehiculul solicitat. 

Datele dvs cu caracter personal sunt colectate si prelucrate pentru o perioada de 1 an, pentru a putea raspunde la eventualele solicitari ulterioare ca urmare a testarii autovehiculului ( ex. politie, asigurari, amenzi). Cu toate acestea , in situatia in care are loc o dauna a autovehiculului sau este implicat intr-un accident pe parcursul desfasurarii test-driveului , datele vor fi stocate pentru o perioada necesara solutionarii eventualelor litigii, dosare de dauna, plus o perioada de 5 ani de la inchiderea lor. 

Nu vom folosi datele dumneavoastra personale in alte scopuri decat cele mentionate mai sus. Aveti dreptul sa solicitati acces la rectificarea datelor dvs peronale sau restrictionarea prelucrarii datelor dvs personale si puteti face aste lucru in orice moment contactandu-ne la adresa de e-mail: office@madras.ro 

In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina (de ex, in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

Protectia datelor cu caracter personal

Nu inchiriem/vindem datele dumneavoastra cu caracter personal catre terte parti.

Pe langa operator, in anumite situatii, datele pot fi accesibile pentru terte parti precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, daca este necesar, ca persoane imputernicite de Operator.

Acestea sunt obligate prin contract sa mentina confidentialitatea datelor si sa le foloseasca exclusiv in scopul pentru care le-au fost furnizate.

Autorități publice centrale sau locale, precum și organele de poliție și alte agenții sau instituții publice vor putea uneori să ne solicite să le punem la dispoziție diverse date, inclusiv date ce te privesc, cum ar fi detalii cu privire la plățile realizate de tine. Aceste solicitări pot fi pentru o serie de scopuri, precum verificarea îndeplinirii obligațiilor fiscale de către noi, investigarea plângerilor, precum și în scopul de prevenire sau detectare a infracțiunilor, fraudei sau operațiunilor de spălare a banilor.

 Drepturile de care beneficiati

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare - dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Madras SRL, conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date dreptul de a obtine confirmarea din partea Madras SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare - dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre Madras SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete;
 • dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, ("dreptul de a fi uitat") - se aplica anumite conditii; Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Madras SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii, in anumite conditii;
 • dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Madras SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la opozitie
  - in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
  - in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al Madras SRL sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care Madras SRL poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
  - in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.